Interna medicina

Interna medicina podrazumijeva dijagnostiku i liječenje svih unutarnjih organa. Tu ubrajamo bolesti srca, bubrega, pluća, povišen krvni tlak. Specijalistički internistički pregled uključuje uzimanje osobne i obiteljske anamneze te fizikalni inernistički pregled.

Kako bi se dobio puni uvid u Vaše stanje, molimo ponesite svu dosadašnju medicinsku dokumentaciju, i nalaze eventualne laboratorijske ili radiološke obrade.

 

Zanima Vas internistički pregled?

U Poliklinici Leptir internistički pregled rade specijalisti dr Marin Deškin i dr Darko Katalinić.

Za narudžbu i više informacija javite se našim medicinskim sestrama na +385 1 3014 923 ili mailom na info@poliklinika-leptir.hr. Sve naše cijene u svakom trenutku provjerite na Cjeniku.