Kakav pregled štitnjače mi treba?

S obzirom da nudimo velik broj usluga vezanih uz štitnjaču, saznajte kakav pregled štitnjače je po Vašoj mjeri.

Subspecijalistički pregled štitnjače

Ova vrsta pregleda podrazumijeva pregled i razgovor s liječnikom o štitnjači. Naša praksa je da pacijentu objasnimo što se događa u njegovom tijelu, koje funkcije ima štitnjača, a koje njeni hormoni, te što znači nalaz hormona. Na temelju toga se dobiva liječničko mišljenje (povijest bolesti) s preporukom terapije ako je ona potrebna.
Subspecijalistički pregled osim gore navedenog, može obuhvaćati i ultrazvučni pregled (UZV), odnosno punkciju sumnjivog čvora na štitnjači.

Drugo mišljenje ili konzultacije

Pacijenti koji već dugo liječe štitnjaču nekada imaju potrebu za drugim mišljenjem liječnika specijaliste. Takav pregled podrazumijeva pregled dosadašnje medicinske dokumentacije, pregled posljednjih krvnih nalaza te odgovore na pacijentova pitanja, a po potrebi može podrazumijevati i ultrazvučni pregled (UZV) štitnjače. Na temelju odrađenog pregleda, liječnik piše svoje liječničko mišljenje i po potrebi korigira ili uvodi terapiju. Ovakav pregled traje nešto duže i podrazumijeva nešto veći angažman liječnika.
Drugo mišljenje se nerijetko odnosi i na konzultacije vezane uz operativnih zahvat. Takve konzultacije odrađuje isključivo liječnik specijalist kirurgije glave i vrata.

UZV štitnjače ili punkcija štitnjače

Ultrazvučni(UZV) pregled isključivo štitnjače vremenski traje kraće, a na kraju pregleda pacijent dobiva nalaz kojim se evidentira izgled i stanje štitnjače. Kod punkcije štitnjače odrađuje se samo punkcija sumnjivog čvora pod kontrolom UZV, no to ne podrazumijeva kompletan ultrazvučni pregled. Ovdje je riječ o isključivo dijagnostičkim pregledima koji ne podrazumijeva pregled nalaza i dokumentacije, niti prepisivanje terapije.
Ako pacijent ima potrebu za pregledom svih struktura u vratu (štitnjače, doštitnih žlijezda, limfnih čvorova), onda je potrebno naglasiti i naručiti se na ultrazvuk (UZV) vrata.

Kontrolni pregled

Kontrolni pregled namijenjen je isključivo pacijentima Poliklinike koji su u redovnom tretmanu. Osobama koje su kod nas na pregledu posljednji put bile prije nekoliko godina, preporučuje se ponovni subspecijalistički pregled. Kontrola traje vremenski kraće, no svejedno zahtijeva angažman i vrijeme liječnika specijaliste. Podrazumijeva pregled posljednjih nalaza i korekciju terapije.
Pružamo više vrsta kontrolnog pregleda. Kontrolni pregled koji obuhvaća samo pregled i korekciju terapije, zatim kontrolni pregled s kontrolnim ultrazvučnim (UZV) pregledom štitnjače, te kontrolni pregled s punkcijom sumnjivog čvora.

Telefonska kontrola

Prije nekoliko godina uveli smo uslugu telefonske kontrole, prvenstveno namijenenu iznimnim slučajevima. Tu ubrajamo trudnice koje zahtijevaju češće praćenje, pacijente koji su (trenutno) van Zagreba ili Hrvatske, te doista hitne slučajeve. Problemi sa štitnjačom mogu biti neugodni, ali važno je napomenuti kako je riječ o organu s kojom se vrlo rijetko događaju alarmantna stanja.
Naša praksa je da su naši pacijenti naši suradnici u tretmanu štitnjače, i stoga ih nastojimo poučiti o njihovom stanju, lijekovima koje uzimaju i samoregulaciji ako ima potrebe. Stručni tim vodi oporavak, ali je odgovornost na pacijentu da vodi računa o zalihama lijekova i preporukama o terminima kontrole.

Zanima Vas pregled štitnjače?

Za probleme štitnjače trenutno na raspolaganju stoji četvero liječnika Poliklinike i nutricionistkinja. Naš tim medicinskih sestara je uvijek prvi pri kontaktu s pacijentima i imaju odgovornost odraditi dio zahtjeva i upita, ali sve vezano uz liječenje i tretman prosljeđuje se odgovornom članu stručnog tima.

Za narudžbu i više informacija javite se našim medicinskim sestrama na +385 1 3014 923 ili mailom na info@poliklinika-leptir.hr. Sve naše cijene u svakom trenutku provjerite na Cjeniku.