Predijabetes

Šećerna bolest ili dijabetes je najčešći endokrinološki poremećaj, te jedna od najčešćih bolesti generalno. U svijetu ima oko 420 milijuna oboljelih, a smatra se kako će 2025. godine oboljelih biti više od 600 milijuna. U Republici Hrvatskoj danas ima oko 230.000 oboljelih, a pretpostavlja se da je još barem kod 115.000 ljudi ta bolest neprepoznata. Predijabetes, kao početna faza dijabetesa tipa 2, može početi i nekoliko godina prije dijagnosticiranja šećerne bolesti.

Može se reći kako dijabetes tipa dva poprima pandemijske razmjere. Kao uzročnike, najčešće se spominju neadekvatna fizička aktivnost, debljina, neprimjerene prehrambene navike, sjedilački način života, te genetske determinante.

Dijabetes tipa 2 dijagnosticira se zbog neadekvatnog iskorištavanje glukoze, unatoč povišenoj razini u plazmi. Razlog leži u neosjetljivosti (rezistenciji) tkiva na djelovanje inzulina, ili u njegovom apsolutnom nedostatku. Riječ je o složenom metaboličkom poremećaju prvenstveno ugljikohidrata i masti, što se manifestira povišenom razinom glukoze (šećera) u krvi.

DIJAGNOSTICIRANJE DIJABETESA

Jedan od načina dijagnosticiranja bolesti je mjerenje razine glukoze u krvi natašte, odnosno sat i pol do dva sata nakon obroka, ili u slučaju OGTT testa – uzimanja 75 gr glukoze. Ovo testiranje omogućuje procjenu uspjeha terapije. Nedostatak praćenja glikemije na ovaj način leži u činjenici da se ovako dobivaju podaci odnose samo o trenutnoj razini glukoze u krvi, što često oscilira.

Pokazatelj procjene glukoregulacije, odnosno regulacije bolesti tijekom dužeg perioda je glikolizirani hemoglobin (Hba1c). Hemoglobin je sastojak crvenih krvnih stanica (eritrocita), a glikolizirani hemoglobin je pokazatelj neenzimske glikozilacije istoga.

Referentne vrijednosti za koncentraciju glukoze natašte su 4,3-6,3 mmol/l.

Referentne vrijednosti HbA1c su 4,0-6,2%.

KOMPLIKACIJE DIJABETESA

Kronične komplikacije dijabetesa na očima, bubrezima, velikim i malim krvnim žilama, živcima, i ostalim sustavima nastaju već i prije formalne dijagnoze bolesti, u fazi koja se naziva predijabetes.

Predijabetes se može otkriti brzim određivanjem glikiranog hemoglobina i trenutne razine šećera u krvi u sklopu dijabetološkog pregleda. Ovakav pregled preporučuje se odraslim osobama, nakon navršene 40. godine života. Pogotovo se preporučuje osobama koje imaju ubrzan i stresan, većinski sjedilački stil života.  Također, osobama koje imaju genetske predispozicije za razvoj metaboličkih poremećaja ili obiteljsku anamnezu šećerne bolesti preporučuje se da na vrijeme provjere svoj metabolički i glikemijski status.

Rana dijagnoza predijabetesa omogućuje pravovremenu intervenciju, koja podrazumijeva terapiju i promjenu stila života.

Zanima Vas dijabetološki pregled?

Dijabetološki pregled u Poliklinici Leptir radi dr Marin Deškin,  subspecijalist endokrinologije s dijabetologijom.

Za narudžbu i više informacija javite se našim medicinskim sestrama na +385 1 3014 923 ili mailom na info@poliklinika-leptir.hr. Sve naše cijene u svakom trenutku provjerite na Cjeniku