Metformin

Nije neuobičajeno da se lijek za jedno zdravstveno stanje krene koristiti za neko drugo, nakon što se utvrde pozitivni učinci. Tako se dogodilo i s metforminom, koji pripada biokemijskoj grupi bigvanida i potječe iz biljke francuski jorgovan (Galega officinalis).

 

Lijek za dijabetes

Iako se od Srednjeg vijeka koristi u narodnoj medicini, tek dvadesetih godina prošlog stoljeća Werner i Bell daju prvi znanstveni opis lijeka, a Slota i Tschesche otkrivaju njen antiglikemijski učinak. U pedesetim godinama prošlog stoljeća Sterne uviđa kako je antihiperglikemijski učinak metformina ovisan o dozi, a nekoliko godina kasnije počinje se koristiti u liječenju dijabetesa. Metformin se prikladno nazove glucophage, što bi u prijevodu značilo žderač glukoze. Djelovanje metformina je prije svega u sprječavanju glukoneogeneze u jetri. Reducirajući razinu slobodnih masnih kiselina smanjuje lipotoksičnost, a onda i oštećenje beta stanica gušterače.

Krajem pedesetih godina prošlog stoljeća postaju dostupna tri pripravka bigvanida; metformin, buformin i fenformin. No, s o obzirom na negativne popratne pojave liječenja buforminom i fenforminom, ove forme se 1970. godine povlače s tržišta. Metformin je svoje konačno odobrenje za liječenje dijabetesa čekao sve do 1994. godine, kada je otprilike završila je i dvadesetogodišnja UKPDS studija koja je pokazala da su pacijenti  na metforminu  imali značajnu redukciju rizika sveukupne smrtnosti, te smrtnih ishoda povezanih s dijabetesom i srčanim udarom u odnosu na kontrolnu skupinu.

Posljednjih desetak godina, metformin se uvodi pacijentima s dijabetesom tipa 2 već kod dijagnoze, uz neizbježne nefarmakološke mjere liječenja. Postoje i saznanja kako metformin može imati ulogu u prevenciji razvoja dijabetesa tipa 2, prvenstveno kod pacijenata u trećoj životnoj dobi.

 

Šira uporaba metformina

Vrlo je zanimljiv blagotvorni učinak metformina kod pacijenata s hipotireozom, te kod pacijentica sa sindromom policističnih jajnika (PCOS). PCOS se klinički manifestira poremećajima menstruacijskog ciklusa, alopecijom, aknama, pretjeranom dlakavošću te često debljinom. Glavni je uzrok neplodnosti i spontanih pobačaja, a povezan je i s nastankom novotvorina koje se povezuju s hormonima. Također, prepoznata je metformina u liječenju jetrene manifestacije inzulinske rezistencije, odnosno nealkoholnog steatohepatitisa.

Debljina, inzulinska rezistencija i dijabetes tipa 2 povećavaju rizik od razvoja različitih vrsta novotvorina na jetri, gušterači, endometriju, debelom crijevu, dojki, ili mokraćnom mjehuru. Reducirajući hiperinzulinemiju i razinu inzulinskog faktora rasta 1 (IGF1) s mitogenim djelovanjem, metformin djeluje antitumorski. Pored toga, sudjeluje u aktivaciji tumor supresorskog  kompleksa (TSC2) smanjujući rizik nastanka tumora, a prepoznaje se i korist  metformina kao adjuvantne terapije uz kemoterapiju.

Više od pedeset godina istraživanja metformina ukazuju na sve šire indikacije u primjeni. Novije studije ukazuju i na duži životni vijek pacijenata liječenih metforminom, u odnosu na kontrolnu skupinu, te se s pravom na njega gleda kao na panaceju sutrašnjice.

 

Zanima Vas dijabetološki pregled?

Dijabetološki pregled u Poliklinici Leptir radi dr Marin Deškin,  subspecijalist endokrinologije s dijabetologijom.

Za narudžbu i više informacija javite se našim medicinskim sestrama na +385 1 3014 923 ili mailom na info@poliklinika-leptir.hr. Sve naše cijene u svakom trenutku provjerite na Cjeniku