Dijabetes tipa 2

Dijabetes tipa 2, na prvi pogled djeluje apstraktno, možda zbog izostanka bolne i opipljive simptomatologije, i stoga je predmet mnogih iracionalnih i poluistinitih rasprava i stavova. Etiologija dijabetesa tipa 2 je često pripisivana isključivo stresu i prevelikoj konzumaciji koncentriranih ugljikohidrata. Međutim, to je samo dijelom točno. Povećan kalorijski unos te posljedična debljina dovodi do inzulinske rezistencije, odnosno otpornosti perifernih tkiva na djelovanje  inzulina, što kod nekih ljudi dovodi do razvoja kompleksnog metaboličkog poremećaja znanog kao dijabetes tipa 2.

Stereotipno, dijabetes tipa 2 se povezuje s ljudima koji pretjeruju sa slasticama, no nije stvar samo u višku unosa ugljikohidrata, nego u manjku unosa bjelančevina, vitamina i drugih hranjivih tvari. Loše prehrambene navike  u smislu prevelike konzumacije koncentriranih ugljikohidrata direktno oštećuju zubnu caklinu ili dovode do porasta tjelesne mase, no ne izazivaju direktno dijabetes tipa 2. Još uvijek nije znanstveno utvrđena sama etiologija, no smatra se da su debljina i genetska predispozicija najvažniji rizični čimbenici nastanka dijabetesa tipa 2.

->DIJABETOLOGIJA U POLIKLINICI LEPTIR

Prehrane pacijenata s dijabetesom tipa 2 nije stroga dijeta, već podrazumijeva specifičan odabir hrane i rasporeda obroka, ali i prilagođavanje terapije stilu života pojedinca. Kako je dijelu populacije nepraktično imati fiksna vremena obroka,  prilagođava im se inzulinska „predmješana“ terapija s manjim brojem dnevnih aplikacija u odnosu na „basal bolus“ terapijsku shemu. Iako se i prehrana pacijenata s dijabetesom tipa 2 u većini naslanja na ugljikohidrate, kod dijela pacijenata koji uz dijabetes tipa 2 s dominantnom inzulinskom rezistencijom imaju i povišenu tjelesnu težinu preporučuje se redukcijska dijeta s dostatnom razinom bjelančevina. Značajno je smanjiti i količinu i učestalost obroka, jer se na ovu populaciju pacijenata s dijabetesom tipa 2 ne odnosi  mit o pet obroka dnevno.

Dijabetes tipa 2 u početku je bolesti koja se liječi temeljnim mjerama –  higijensko dijetetskim režimom koji uključuje pravilan sastav, broj i kalorijsku vrijednost obroka, te fizičkom aktivnošću uz metforminom kao temeljnim lijekom. Važno je naglasiti da se radi o progresivnoj bolesti, gdje postupno dolazi do sloma kompenzacijskih mehanizama. Ovu bolest prati spor, ali ozbiljan razvoj kroničnih komplikacija, i rezistencija na konzervativne mjere liječenja. S obzirom na progresivni tijek krivulje razvoja dijabetesa tipa 2, važno je biti istinito, pravilno informiranje i razumijevanje osnovnih postulata života s bolešću.

Zanima Vas dijabetološki pregled?

Dijabetološki pregled u Poliklinici Leptir radi dr Marin Deškin,  subspecijalist endokrinologije s dijabetologijom.

Za narudžbu i više informacija javite se našim medicinskim sestrama na +385 1 3014 923 ili mailom na info@poliklinika-leptir.hr. Sve naše cijene u svakom trenutku provjerite na Cjeniku