Tatjana Suttilspecijalist nuklearne medicine

Tatjana SamardßiÜ, dr.med.
Specijalnost:
Edukacija:
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ukratko

Doktorica Suttil ima dvadesetpetogodišnje medicinsko iskustvo. Prije deset godina specijalizirala je nuklearnu medicinu, a područje posebnog interesa je dijagnostika i liječenje štitne žlijezde.
U svom području specijalnosti djeluje kao predavač u području visokog obrazovanja, koautor je znanstvenih i stručnih članaka, te suradnik u pisanju stručnih udžbenika. Članica je Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske liječničke komore.

Životopis

 • Rođena sam 1965. godine u Puli, gdje završavam osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci upisujem 1984. godine, a diplomirala sam u veljači 1990. godine te stekla zvanje doktora medicine.
 • Pripravnički staž obavila sam u Medicinskom centru Pula.
 • Tijekom 1990. i 1991. godine radila sam kao predavač iz područja anatomije u Srednjoj medicinskoj školi u Puli.
 • 1991. i 1992. godine radim u Medicinskom centru Ogulin, i sudjelujem u Domovinskom ratu kao član mobilnih medicinskih ekipa pri Odsjeku za zbrinjavanje ranjenika.
 • Po povratku u Pulu radim u Domu zdravlja Pula u ordinacijama opće medicine, a od 1996. do 2001. godine u prodaji medicinske opreme.
 • U travnju 2002. godine kao djelatnik Opće bolnice Pula dobivam specijalizaciju iz nuklearne medicine i zaštite od zračenja.
 • Specijalistički ispit polažem u srpnju 2006. godine i stječem naziv specijaliste nuklearne medicine.
 • Završila sam drugu godinu doktorskog poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 • Od prosinca 2006. godine zaposlena samu KBC Zagreb, u Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja.
 • Sudjelovala sam na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima, koautor sam na više stručnih i znanstvenih članaka, i suradnik u pojedinim poglavljima udžbenika iz područja specijalnosti.
 • Višegodišnji sam predavač na Zdravstvenom veleučilištu na studiju Radiološke tehnologije i Medicinsko laboratorijske dijagnostike, te sam mentor brojnih završnih radova na oba studija.
 • Članica Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu od 2002. godine, te Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske liječničke komore.
 • Služim se talijanskim i engleskim jezikom.
Pregled štitnjače

Pregled štitnjače može uključivati ultrazvučni pregled ili punkciju štitnjače, a prije pregleda potrebno je izvaditi krv kako bi se provjerili hormoni.

saznaj više
Ultrazvuk štitnjače

Ultrazvuk (UZV) štitnjače je dijagnostička metoda koja dobro pokazuje građu i veličinu štitnjače, ali i otkriva promjene u štitnjači.

saznaj više
Punkcija štitnjače

Punkcija štitnjače radi se na sumnjivom čvoru kako bi se otkrila kronična upala štitnjače, odnosno priroda čvora (dobroćudan ili zloćudan).

saznaj više

Imao sam problema s hemoroidima četiri godine. Nakon pregleda kod dr. Ivanovića, dogovoren je zahvat HAL-RAR. Operacija je prošla u najboljem redu, a već iduće jutro bio sam otpušten na kućnu njegu. Oporavak je trajao desetak dana. Sada je prošlo šest tjedana od zahvata, i na kontroli se pokazalo da je sve u redu. Zahvaljujem cijelom osoblju, a pogotovo dr. Ivanoviću na profesionalnom i ugodnom pristupu.

Filip Jović

Imate li pitanje ili želite rezervirati termin?