Marin Deškinsubspecijalist endokrinologije s dijabetologijom

stručni tim dr Deškin
Edukacija:
  • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ukratko

Marin Deškin, subspecijalist endokrinologije s dijabetologijom, voditelj je Odsjeka za endokrinologiju, te Centra za dijabetes pri Internom Odjelu OB Bjelovar. Ima gotovo petnaestogodišnje iskustvo u području interne medicine. Područje posebnog interesa je inzulinska i inkretinska terapija, kompleksni terapijski režimi, osteoporoza, te rad hipofize i povezanih žlijezda (štitna, nadbubrežna i spolne žlijezda).

Životopis

  • 1973. godine rođen sam u Zagrebu
  • 1999. godine završavam Medicinski fakultet u Zagrebu u 10% najboljih studenata
  • Pripravnički staž obavljam u Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba
  • Odslužio sam vojni rok i časničku naobrazbu na Hrvatskom vojnom učilištu, te stekao čin pričuvnog natporučnika HV
  • 2001-02, radim na Sveučilišnoj Klinici Vuk Vrhovac.
  • 2003. god završavam usavršavanje na Sveučilišnoj Klinici Vuk Vrhovac „Suvremena dijabetologija“
  • 2007. godine završavam specijalizaciju interne medicine u Općoj bolnici Bjelovar
  • 2012. godine završavam poslijediplomsko usavršavanje na Zavodu za nuklearnu medicinu KBC Zagreb „Ultrazvuk vratnih organa“
  • 2015. godine završavam subspecijalizaciju „Endokrinologija s dijabetologijom“

Sudjelovao sam kao ispitivač u nekoliko kliničkih studija. Objavio sam desetak stručnih članaka u indeksiranim časopisima i publikacijama, i više članaka na internet portalima o dijabetesu, endokrinologiji te metaboličkim poremećajima. Isto tako, autor sam niza predavanja i priopćenja na kongresima s međunarodnim sudjelovanjem, i edukacijama.

Član sam Hrvatsko društva za dijabetes i bolesti metabolizma (član i Upravnog odbora), Hrvatskog endokrinološkog društva, Hrvatskog Društva kliničkih endokrinologa i dijabetologa, EASD (European Association for the Study of Diabetes), ESE (European Society of Endocrinology), HLZ.

Krvne pretrage

Izvadite krv za liječnički pregled, Metabolic Balance program ili prije operativnog zahvata. Svakim radnim danom, bez najave.

saznaj više
Interna medicina

Interna medicina podrazumijeva dijagnostiku i liječenje svih unutarnjih organa. Za puni uvid, molimo ponesite svu medicinsku dokumentaciju.

saznaj više
Endokrinologija

Endokrinologija je kompleksna grana medicine, koja obuhvaća dijagnostiku i liječenje poremećaja i bolesti endokrinološkog sustava

saznaj više

Što kažu pacijenti?

Imate li pitanje ili želite rezervirati termin?