Ana Matijacasubspecijalist endokrinologije s dijabetologijom

stručni tim dr Matijaca
Edukacija:
  • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Dr. Ana Matijaca završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Nakon pripravničkog staža u KBC Zagreb radi kao liječnica u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te u Ustanovi za hitnu medicinu u Zagrebu, a potom od 2011. do 2015. godine speciljalizira Internu medicinu u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Završila je specijalistički poslijediplomski studij iz Endokrinologije i dijabetologije te od 2016. do 2018. završava užu specijalizaciju iz endokrinologije i dijabetologije.

Završila je poslijediplomski tečaj I.kategorije iz Ultrazvuka vrata te u svakodnevnom radu obavlja dijagnostiku, liječenje i praćenje problematike vezane sa štitnjačom.

Radila je kao voditelj Dnevne bolnice za dijabetes, debljinu te endokrinološke dnevne bolnice Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i kl.farmakologiju KB Dubrava.

Sudjeluje u kliničkim studijama koje se bave liječenjem šećerne bolesti i komplikacija šećerne bolesti te je aktivni i pasivni sudionik brojnih domaćih i međunarodnih kongresa.

Član je bolničkog tima za liječenje debljine.

Član je Zbora liječnika Hrvatske, Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma, Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju te Europskog endokrinološkog društva.

Krvne pretrage

Izvadite krv za liječnički pregled, Metabolic Balance program ili prije operativnog zahvata. Svakim radnim danom, bez najave.

saznaj više
Interna medicina

Interna medicina podrazumijeva dijagnostiku i liječenje svih unutarnjih organa. Za puni uvid, molimo ponesite svu medicinsku dokumentaciju.

saznaj više
Endokrinologija

Endokrinologija je kompleksna grana medicine, koja obuhvaća dijagnostiku i liječenje poremećaja i bolesti endokrinološkog sustava

saznaj više

Što kažu pacijenti?

Imate li pitanje ili želite rezervirati termin?