Interna medicina

Specijalistički internistički pregled uključuje uzimanje osobne i obiteljske anamneze te fizikalni inernistički pregled. Dijagnostika i liječenje internističkih bolesti srca, bubrega, pluća, povišenog krvnog tlaka, te predoperativni internistički pregledi.

Kako bi se dobio puni uvid u Vaše stanje, molimo ponesite svu dosadašnju medicinsku dokumentaciju, i nalaze eventualne laboratorijske ili radiološke obrade.

INTERNA MEDICINA
Specijalistički pregled interniste  500,00kn
Specijalistički pregled interniste s EKG 600,00kn
Specijalistički pregled interniste s UZV abdomena 800,00kn
Kontrolni specijalistički pregled interniste 350,00kn
Kontrolni specijalistički pregled interniste s EKG 450,00kn
Kontrolni specijalistički pregled interniste s UZV abdomena 600,00kn
Drugo mišljenje interniste (pregled dokumentacije i mišljenje) 700,00kn
EKG 100,00kn
UZV dojki 400,00kn
UZV abdomena 400,00kn
Kompletna krvna slika (KKS) 70,00kn
Jetrena proba (AST/ALT/GGT/ALP) 30,00kn
Kolesterol  (ukupni / HDL / LDL / trigliceridi) 30,00kn
Elektrolit (Na / Ca / K / Cl) 30,00kn
Željezo 30,00kn
Urati 30,00kn
Kreatinin 30,00kn
Urea 30,00kn

Imao sam problema s hemoroidima četiri godine. Nakon pregleda kod dr. Ivanovića, dogovoren je zahvat HAL-RAR. Operacija je prošla u najboljem redu, a već iduće jutro bio sam otpušten na kućnu njegu. Oporavak je trajao desetak dana. Sada je prošlo šest tjedana od zahvata, i na kontroli se pokazalo da je sve u redu. Zahvaljujem cijelom osoblju, a pogotovo dr. Ivanoviću na profesionalnom i ugodnom pristupu.

Filip Jović

Imate li pitanje ili želite rezervirati termin?