• Edita Škaro
    Edita Škaro, direktorica
  • Petar Škaro, manager
    Petar Škaro, manager
  • Jelena Bartol, m.s.
    Jelena Bartol, m.s.
  • Ivona Hodak, m.s.
  • Kristina Fučkar, tajnica