Kontakt +385 (0)1 3014 923
Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak , 8:00h - 21:00h
Dr Pažur

Ukratko

Doktor Pažur iza sebe ima destogodišnje medicinsko iskustvo. Specijalizirao je opću kirurgiju, a kasnije je dodatno subspecijalizirao vaskularnu kirurgiju. Posebno područje interesa predstavlja minimalno invazvna kirurgija i estetska neinvazivna medicina.

Životopis

Vedran Pažur, dr.med.
specijalist opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije

  • 1977. godine sam rođen  u Zagrebu.
  •  2004. godine diplomirao sam na na Medicinskom fakltetu Sveučilišta u Zagrebu, kao dobitnik Rektorove nagrade.
  •  Pripravnički staž odradio sam u Kliničkoj bolnici Sv. Duh u Zagrebu..
  •  Specijalizirao sam opću kirurgiju u KB Merkur u Zagrebu.
  •  Subspecijalizirao sam vaskularnu kirurgiju.
  • Završio sam Surgery seminars Weil Cornell Universitiy New York – Salzburg.
  •  Aktivno sudjelujem u domaćim i stranim usavršavanjima liječnika iz područja vaskularne kirurgije i estetske medicine.
  •  Član sam Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju, Hrvatskog društva za estetiku lica i Europskog društva za vaskularnu i endovaskularnu kirurgiju.

Certificiran sam od strane Hrvatskog društva za estetiku lica HDEK, Allergan Medicinske Akademije za korištenje botoxa i filera, i ZO Skin Dr.Obagi Beverly Hills akademije.

Detalji

  • Specijalnost: Vaskularna kirurgija, Estetska neinvazivna medicina, Kirurgija
  • Edukacija: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu