Tatjana Samardžićspecijalist nuklearne medicine

Tatjana SamardßiÜ, dr.med.
Specijalnost:
 • Dijagnostika i liječenje štitnjače
 • Nuklearna medicina
Edukacija:
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ukratko

Doktorica Samardžić ima dvadesetpetogodišnje medicinsko iskustvo. Prije deset godina specijalizirala je nuklearnu medicinu, a područje posebnog interesa je dijagnostika i liječenje štitne žlijezde.
U svom području specijalnosti djeluje kao predavač u području visokog obrazovanja, koautor je znanstvenih i stručnih članaka, te suradnik u pisanju stručnih udžbenika. Članica je Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske liječničke komore.

Životopis

 • Rođena sam 1965. godine u Puli, gdje završavam osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci upisujem 1984. godine, a diplomirala sam u veljači 1990. godine te stekla zvanje doktora medicine.
 • Pripravnički staž obavila sam u Medicinskom centru Pula.
 • Tijekom 1990. i 1991. godine radila sam kao predavač iz područja anatomije u Srednjoj medicinskoj školi u Puli.
 • 1991. i 1992. godine radim u Medicinskom centru Ogulin, i sudjelujem u Domovinskom ratu kao član mobilnih medicinskih ekipa pri Odsjeku za zbrinjavanje ranjenika.
 • Po povratku u Pulu radim u Domu zdravlja Pula u ordinacijama opće medicine, a od 1996. do 2001. godine u prodaji medicinske opreme.
 • U travnju 2002. godine kao djelatnik Opće bolnice Pula dobivam specijalizaciju iz nuklearne medicine i zaštite od zračenja.
 • Specijalistički ispit polažem u srpnju 2006. godine i stječem naziv specijaliste nuklearne medicine.
 • Završila sam drugu godinu doktorskog poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 • Od prosinca 2006. godine zaposlena samu KBC Zagreb, u Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja.
 • Sudjelovala sam na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima, koautor sam na više stručnih i znanstvenih članaka, i suradnik u pojedinim poglavljima udžbenika iz područja specijalnosti.
 • Višegodišnji sam predavač na Zdravstvenom veleučilištu na studiju Radiološke tehnologije i Medicinsko laboratorijske dijagnostike, te sam mentor brojnih završnih radova na oba studija.
 • Članica Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu od 2002. godine, te Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske liječničke komore.
 • Služim se talijanskim i engleskim jezikom.
Pregled štitnjače

Prije specijalističkog pregleda razmislite o svim simptomima poremećaja rada štitnjače koje osjećate. Liječnik će vas pitati da ih navedete, kao i dosadašnje bolesti. Također, vjerojatno će se zanimati za vaš životni stil i dnevni tempo, jer je stres povezan s poremećajem rada štitne žlijezde. Liječnik će vas po potrebi uputiti na daljnje pretrage.

saznaj više
Ultrazvuk štitnjače

Jednostavan je i pouzdan pregled tijekom kojega osoba leži na leđima sa zabačenom glavom, dok liječnik ultrazvučnom sondom pregledava vrat u visini štitnjače. Ultrazvuk dobro pokazuje smještaj, građu, veličinu i oblik štitnjače. Također, otkriva promjene u štitnjači, kao što su čvorovi, ciste, upale, tumori.

saznaj više
Punkcija štitne žlijezde sa citološkom obradom

Precizna pretraga tijekom koje liječnik pod kontrolom ultrazvuka uvodi do željenog mjesta na štitnjači tanku iglu. Njome pažljivo uzima djelić sumnjivog tkiva, koje se prosljeđuje na citološku obradu.

saznaj više

Imao sam problema s hemoroidima četiri godine. Nakon pregleda kod dr. Ivanovića, dogovoren je zahvat HAL-RAR. Operacija je prošla u najboljem redu, a već iduće jutro bio sam otpušten na kućnu njegu. Oporavak je trajao desetak dana. Sada je prošlo šest tjedana od zahvata, i na kontroli se pokazalo da je sve u redu. Zahvaljujem cijelom osoblju, a pogotovo dr. Ivanoviću na profesionalnom i ugodnom pristupu.

Filip Jović

Imate li pitanje ili želite rezervirati termin?