Kontakt +385 (0)1 3014 923
Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak , 8:00h - 21:00h

Tatjana Samardžić, dr.med.

Novosti i članci > Doctors > Štitnjača > Tatjana Samardžić, dr.med.
Tatjana Samardžić, dr.med.

Ukratko

Doktorica Samardžić ima dvadesetpetogodišnje medicinsko iskustvo. Prije deset godina specijalizirala je nuklearnu medicinu, a područje posebnog interesa je dijagnostika i liječenje štitne žlijezde.
U svom području specijalnosti djeluje kao predavač u području visokog obrazovanja, koautor je znanstvenih i stručnih članaka, te suradnik u pisanju stručnih udžbenika. Članica je Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske liječničke komore.

Tatjana Samardžić, dr.med.
specijalist nuklearne medicine

• Rođena sam 1965. godine u Puli, gdje završavam osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.
• Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci upisujem 1984. godine, a diplomirala sam u veljači 1990. godine te stekla zvanje doktora medicine.
• Pripravnički staž obavila sam u Medicinskom centru Pula.
• Tijekom 1990. i 1991. godine radila sam kao predavač iz područja anatomije u Srednjoj medicinskoj školi u Puli.
• 1991. i 1992. godine radim u Medicinskom centru Ogulin, i sudjelujem u Domovinskom ratu kao član mobilnih medicinskih ekipa pri Odsjeku za zbrinjavanje ranjenika.
• Po povratku u Pulu radim u Domu zdravlja Pula u ordinacijama opće medicine, a od 1996. do 2001. godine u prodaji medicinske opreme.
• U travnju 2002. godine kao djelatnik Opće bolnice Pula dobivam specijalizaciju iz nuklearne medicine i zaštite od zračenja.
• Specijalistički ispit polažem u srpnju 2006. godine i stječem naziv specijaliste nuklearne medicine.
• Završila sam drugu godinu doktorskog poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
• Od prosinca 2006. godine zaposlena samu KBC Zagreb, u Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja.
• Sudjelovala sam na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima, koautor sam na više stručnih i znanstvenih članaka, i suradnik u pojedinim poglavljima udžbenika iz područja specijalnosti.
• Višegodišnji sam predavač na Zdravstvenom veleučilištu na studiju Radiološke tehnologije i Medicinsko laboratorijske dijagnostike, te sam mentor brojnih završnih radova na oba studija.
• Članica Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu od 2002. godine, te Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske liječničke komore.
• Služim se talijanskim i engleskim jezikom.

Detalji

  • Specijalnost: Dijagnostika i liječenje štitnjače
  • Edukacija: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Područje