Marin Deškinsubspecijalist endokrinologije s dijabetologijom

Marin DeÁkin, dr.med.
Edukacija:
  • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ukratko

Marin Deškin, subspecijalist endokrinologije s dijabetologijom, voditelj je Odsjeka za endokrinologiju, te Centra za dijabetes pri Internom Odjelu OB Bjelovar. Ima gotovo petnaestogodišnje iskustvo u području interne medicine. Područje posebnog interesa je inzulinska i inkretinska terapija, kompleksni terapijski režimi, osteoporoza, te rad hipofize i povezanih žlijezda (štitna, nadbubrežna i spolne žlijezda).

Životopis

  • 1973. godine rođen sam u Zagrebu
  • 1999. godine završavam Medicinski fakultet u Zagrebu u 10% najboljih studenata
  • Pripravnički staž obavljam u Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba
  • Odslužio sam vojni rok i časničku naobrazbu na Hrvatskom vojnom učilištu, te stekao čin pričuvnog natporučnika HV
  • 2001-02, radim na Sveučilišnoj Klinici Vuk Vrhovac.
  • 2003. god završavam usavršavanje na Sveučilišnoj Klinici Vuk Vrhovac „Suvremena dijabetologija“
  • 2007. godine završavam specijalizaciju interne medicine u Općoj bolnici Bjelovar
  • 2012. godine završavam poslijediplomsko usavršavanje na Zavodu za nuklearnu medicinu KBC Zagreb „Ultrazvuk vratnih organa“
  • 2015. godine završavam subspecijalizaciju „Endokrinologija s dijabetologijom“

Sudjelovao sam kao ispitivač u nekoliko kliničkih studija. Objavio sam desetak stručnih članaka u indeksiranim časopisima i publikacijama, i više članaka na internet portalima o dijabetesu, endokrinologiji te metaboličkim poremećajima. Isto tako, autor sam niza predavanja i priopćenja na kongresima s međunarodnim sudjelovanjem, i edukacijama.

Član sam Hrvatsko društva za dijabetes i bolesti metabolizma (član i Upravnog odbora), Hrvatskog endokrinološkog društva, Hrvatskog Društva kliničkih endokrinologa i dijabetologa, EASD (European Association for the Study of Diabetes), ESE (European Society of Endocrinology), HLZ.

Endokrinologija

Endokrinologija je kompleksna grana medicine, koja obuhvaća dijagnostiku i liječenje poremećaja i bolesti endokrinološkog sustava

saznaj više
Dijabetologija

Dijabetologija ima cilj regulaciju dijabetesa tipa 1 i dijabetesa tipa 2, te procjenu eventualnih kroničnih komplikacija.

saznaj više
Interna medicina

Interna medicina podrazumijeva dijagnostiku i liječenje svih unutarnjih organa. Za puni uvid, molimo ponesite svu medicinsku dokumentaciju.

saznaj više

Imao sam problema s hemoroidima četiri godine. Nakon pregleda kod dr. Ivanovića, dogovoren je zahvat HAL-RAR. Operacija je prošla u najboljem redu, a već iduće jutro bio sam otpušten na kućnu njegu. Oporavak je trajao desetak dana. Sada je prošlo šest tjedana od zahvata, i na kontroli se pokazalo da je sve u redu. Zahvaljujem cijelom osoblju, a pogotovo dr. Ivanoviću na profesionalnom i ugodnom pristupu.

Filip Jović

Imate li pitanje ili želite rezervirati termin?