Kontakt +385 (0)1 3014 923
Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak , 8:00h - 21:00h

Marin Deškin, dr.med.

Marin Deškin, dr.med

Ukratko

Marin Deškin, subspecijalist endokrinologije s dijabetologijom, voditelj je Odsjeka za endokrinologiju, te Centra za dijabetes pri Internom Odjelu OB Bjelovar. Ima gotovo petnaestogodišnje iskustvo u području interne medicine. Područje posebnog interesa je inzulinska i inkretinska terapija, kompleksni terapijski režimi, osteoporoza, te rad hipofize i povezanih žlijezda (štitna, nadbubrežna i spolne žlijezda).

 • 1973. godine rođen sam u Zagrebu
 • 1999. godine završavam Medicinski fakultet u Zagrebu u 10% najboljih studenata
 • pripravnički staž obavljam u Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba
 • odslužio sam vojni rok i časničku naobrazbu na Hrvatskom vojnom učilištu, te stekao čin pričuvnog natporučnika HV
 • 2001-02, radim na Sveučilišnoj Klinici Vuk Vrhovac.
 • 2003. god završavam usavršavanje na Sveučilišnoj Klinici Vuk Vrhovac „Suvremena dijabetologija“
 • 2007. godine završavam specijalizaciju interne medicine u Općoj bolnici Bjelovar
 • 2012. godine završavam poslijediplomsko usavršavanje na Zavodu za nuklearnu medicinu KBC Zagreb „Ultrazvuk vratnih organa“
 • 2015. godine završavam subspecijalizaciju „Endokrinologija s dijabetologijom“

Sudjelovao sam kao ispitivač u nekoliko kliničkih studija. Objavio sam desetak stručnih članaka u indeksiranim časopisima i publikacijama, i više članaka na internet portalima o dijabetesu, endokrinologiji te metaboličkim poremećajima. Isto tako, autor sam niza predavanja i priopćenja na kongresima s međunarodnim sudjelovanjem, i edukacijama.

Član sam Hrvatsko društva za dijabetes i bolesti metabolizma (član i Upravnog odbora), Hrvatskog endokrinološkog društva, Hrvatskog Društva kliničkih endokrinologa i dijabetologa, EASD (European Association for the Study of Diabetes), ESE (European Society of Endocrinology), HLZ.

 

Detalji

 • Specijalnost: Endokrinologija, Dijabetologija, Interna medicina
 • Edukacija: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu