Poliklinika LEPTIR

Poliklinika Leptir sa dnevnom bolnicom je zdravstvena ustanova koja je osmišljena i osnovana 2008. godine kao 1. privatni centar u Hrvatskoj specijaliziran za sve medicinske usluge vezane uz štitnu (leptirastu) žlijezdu, u koje je uključen vrhunski tim specijalista endokrinologije, nuklearne medicine, otorinolaringologije, kirurgije i citologije sa laboratorijem.

U skladu sa razvojem medicine u svijetu, te velikim napretkom u liječenju bolesti Poliklinika Leptir u svim segmentima ne zaostaje za najrenomiranijim inozemnim poliklinikama.

Opremljena je sofisticiranom opremom koja osigurava visok stupanj samostalnosti u dijagnostici, liječenju i praćenju bolesti te mogučnošću obavljanja i najzahtjevnijih operativnih zahvata kod bolesti štitne žlijezde.

Visoko kvalificiran i uigran tim medicinskih profesionalaca sa dugogodišnjim stručnim radom u najzahtjevnijim bolničkim situacijama, te posebnom edukacijom i uspjesima u svjetskoj medicini, daje sigurnost svakom bolesniku u pristupu, načinu liječenja, rehabilitaciji i savjetovanju.

Svaki djelatnik poliklinike prošao je posebnu obuku za rad u poliklinici Leptir, i samim time aktivno pridonosi svojim ljudskim karakteristikama i profesionalnim sposobnostima.

Osim spomenute specijalističke obrade poliklinika daje i posebnu pozornost na kirurško liječenje kožnih promjena, onkologiju, dječju otorinolaringologiju i nutricionizam.

Preventivnim djelovanjem i ranim otkrivanjem poremećaja u organizmu, vraća se harmonija u vaš život.

NOVO U POLIKLINICI!

LIJEČIMO OZLJEDE/BOLNA STANJA SVIH ZGLOBOVA KAO I PRIJELOME SVIH KOSTIJU!

DR. MATIĆ - VIŠE OD 7000 ARTROSKOPIJA I 1000 REKONSTRUKCIJA LIGAMENATA U ZGLOBOVIMA TE UVEO NAJSUVREMENIJU TRAUMATOLOGIJU U NEKOLIKO HRVATSKIH KLINIKA I BOLNICA


 

webmaster Engleske verzije stranica Poliklinika LEPTIR Pratite nas na Facebooku štitnjača.com